គោលការណ៏នឹងលក្ខណ


ទូរទៅ


 1. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង DIG88 និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ចុះឈ្មោះជាមួយ DIG88, សូមប្រាកដថាអ្នកយល់ព្រមយ៉ាងពេញលេញនិងទទួលយកក្បួនច្បាប់ទាំងនេះ។
 2. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DIG88 និងចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការលេងហ្គេមអនឡាញ(ការប្រមូលផ្តុំ "ហ្គេម") អ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានទទួលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សូមអាន និងប្រាកដថាយល់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមុននិងអ្នកយល់ព្រម។
 3. អតិថិជនត្រូវមានអាយុ18ឆ្នាំ ឡើងទៅទើបមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះចូលលេង។ DIG88 មានសិទ្ធិស្នើ, សុំអតិថិជនត្រូវផ្ដល់នៅលិខិតបញ្ជាក់អំពីអាយុ ហើយយើងខ្ងុំមានសិទ្ធិផ្អាកគណនីរបស់លោកអ្នករហូតដល់ពេលណាលោកអ្នកបានបញ្ជាក់ពីអាយុពិតប្រាកដ។
 4. ពួកយើងទទួលខុសត្រូវរាល់ពត៌មានរបស់អតិថិជនទុកជាការសម្ងាត់។ បើសិនអតិថិជនសង្ស័យថាគណនីមានបញ្ហា សូមជូនដំណឹងដល់ពួកយើងភ្លាម។ រាល់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗនៅលើគេហទំព័រគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន។
 5. អតិថិជនមិនអាចធ្វើការបោះបង់ឬ ផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលការភ្នាល់បានជោគជ័យនោះទេ។
 6. DIG88 រក្សាសិទ្ធិចាត់ទុកជាមោឃៈនូវរាល់ការភ្នាល់ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សម្នាក់ នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបោកប្រាស់យើងណាមួយ។ ប្រសិនបើមានភស្តុតាងនៃការភ្នាល់ ដែលមានជម្រើសដូចគ្នា DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈនិងផ្អាកគណនីដែលពាក់ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្ន។.
 7. DIG88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយនៅរាល់ការភ្នាល់ក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបោកប្រាស់ DIG88 ឬធ្វើការភ្នាល់ល្បែងស៊ីសងណាមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កើនការទូទាត់នៅលើហ្គេមរបស់យើង។ លើសពីនេះទៀត, យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការឈ្នះទាំងអស់’ព្រមទាំងគោលការណ៍នៃនរណាម្នាក់រកឃើញថាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបែបនេះ។.
 8. រក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារទឹកប្រាក់របស់អ្នក, យើងបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព ហើយកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនិងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ជាប្រចាំ។ យើងអាចទាមទារឯកសារបន្ថែមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយម្ចាស់គណនីនៅពេល គណនីស្តិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពមួយ។
 9. ្រសិនបើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬពត៌មានផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណនីរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់យើងភ្លាម។ ដូច្នេះអាចបណ្តាលអោយប្រតិបត្តិការណាមួយត្រូវបានបដិសេធដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ប្រតិបតិ្តការណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ ក្នុងការធ្វើឱ្យយល់ដឹងនៃការផ្លាស់ប្តូរ / លម្អិតត្រឹមត្រូវមួយ។
 10. ភាសាដែលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នគឺភាសាអង់គ្លេស។ នៅក្នុងភាសារខ្មែរនេះ ថ្វីបើក្នុងអំឡុងពេលការបកប្រែនៅក្នុងករណីពិបាកយល់នៃឃ្លាណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមានតែកំណែជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមានសុពលភាព។
 11. គណនីស្ទួនដែលបានចុះបញ្ជីផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរៀបចំដោយចេតនា(បើរកឃើញ) គណនីអាចបញ្ចប់នៃការចូលដំណើរនៃការលេងហ្គេម។ DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី។
 12. ប្រាក់រង្វាន់នីមួយៗ នៃការផ្តល់ជូនពិសេសគឺជាប្រធានបទត្រូវលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ លោកអ្នកបានយល់ព្រមអាននិងយល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះប្រាក់រង្វាន់ដែលបានកំណត់។ DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទុកជាមោឃៈនូវប្រាក់រង្វាន់ណាមួយឬការផ្តល់ជូនពិសេសនៅពេលណាមួយ។
 13. មុនពេលស្នើរសុំការដកប្រាក់ណាមួយ DIG88 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំពីអតិថិជនដើម្បីផ្ដល់ជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន, ច្បាប់ចម្លងខាងមុខនិងខាងក្រោយនៃកាតឥណទាន / ឥណពន្ធ, លិខិតឆ្លងដែន, ការបើកអាជ្ញាប័ណ្ណឬរបាយការណ៍ធនាគារថ្មីឬឯកសារដែលសមស្របផ្សេងទៀត ជាការសំរេចចិត្តរបស់ DIG88។ ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមការស្នើរសុំណាមួយ DIG88 រក្សាសិទ្ធិចាត់ទុកជាមោឃៈនូវប្រាក់ឈ្នះនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
 14. លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីទាំងនេះគឺរក្សាសិទ្ធិដោយDIG88 ។
 15. លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចទំនាក់ទំនងណាមួយតាមរយៈអ៊ីម៉ែលការជជែកកំសាន្ត, ឬទូរស័ព្ទ។